0 ks za 0 Kč

Sporty existují už celá staletí – jak a kdy vznikly?

15.11.2019

Rituály, zápasy a hry

Sportovním kláním, jak je známe dnes, předcházely taktiky lovu, kdy šlo o to, který lovec je nejschopnější a nejrychlejší. Rychlost byla nezbytná k přežití. Lovci se museli umět rychle pohybovat a být obratní nejen proto, aby dokázali ulovit kořist, ale také proto, aby se sami nestali kořistí.

S tím se pojily nejrůznější rituály k posílení ducha, obřadní tance a další způsoby jak vybít energii, nebo naopak načerpat sílu novou. Postupně vznikaly nejrůznější hry, plavecké závody a předchůdci dnešních soutěží.

Počátky olympijských her

Soutěžení a atletiky si cenili už staří Řekové. První sportovní slavnost uspořádali v roce 776 př. n. l. Jednalo se o antické olympijské hry. Podle pověsti je založil Hérakles. Zpočátku trvaly pouze jeden den a sestávaly z jediné disciplíny. Až postupem času se prodloužily na pět dní a přibyl i počet soutěžních disciplín.

Olympijské hry byly už tehdy považovány za velkolepou podívanou, za cosi prestižního a oslavného – a co víc, upevňovaly jednotu Řeků. Znamenaly poctu bohům a vítězi mohly zajistit věčnou slávu a úctu. Soutěžit mohli jen svobodní a bezúhonní Řekové.

Olivová ratolest

V antických hrách se nebojovalo o vítězný pohár, ani o medaili. Vítězové byli ověnčeni olivovým věncem. Symbolická odměna, uříznutá zlatým srpem, ale později přestala stačit. Stalo se tak, když Řecko ovládl Řím.

V tomto období došlo k úpadku olympijských her a potřeba vítězů užívat si slávy a honosných darů narostla. Už nešlo o oslavu harmonie těla a ducha, ale o obohacení sebe sama a oslavu válečných vítězství. Diváci se přestali zajímat o atletické disciplíny a hry získaly novou podobu. Krvavé souboje a závody koňských spřežení se staly jejich běžnou součástí. Prvotní záměr her zanikl, což nakonec vedlo k jejich zrušení císařem Theodisiem I. v roce 394 n. l. Obnovily se až koncem 19. století.

Vítězství v novodobých olympijských hrách je rovněž známkou prestiže a oslavy lidského umu. Jejich dnešní podoba se opět obrací k původní myšlence. Mezi jejich základní poselství patří mír mezi národy, striktní dodržování pravidel, zákaz diskriminace jakéhokoliv druhu a harmonie mezi tělem a duchem. Odměnou už však není olivová ratolest, ale olympijská medaile.